Ajankohtaista

Koskilinjat alkaa hoitaa Rovaniemen paikallisliikennettä kesäkuussa – mikä muuttuu?

3.1.2018 14:00

Paranevatko yhteydet? Saadaanko nyt kunnon reittiopas? Pääseekö vaunuilla ilmaiseksi bussiin? Kaupunki vastaa keskeisiin kysymyksiin.

bussi_talvella.jpg

Rovaniemen kaupungin paikallisliikennettä alkaa kesäkuussa 2018 hoitaa oululainen Koskilinjat Oy. Mistä on kyse ja mikä muuttuu asiakkaan kannalta? 
Kaupunki vastaa monia kuntalaisia askarruttaviin kysymyksiin. 

Miksi paikallisliikenteen liikennöitsijä vaihtuu?
Rovaniemen paikallisliikenteen järjestävät tällä hetkellä pääasiassa yksityiset yrittäjät kaupungin tuella. Joukkoliikennelain muutoksen myötä kaupunki ei voi tulevaisuudessa tukea markkinaehtoista joukkoliikennettä rahallisesti. 
Laki ei vaadi kunnalta joukkoliikenteen järjestämistä, mutta Rovaniemen kaupunki haluaa turvata bussien kulun jatkossakin, joten se ottaa liikenteen järjestämisvastuun itselleen. Paikallisliikenne siirtyy 4.6.2018 kokonaan kaupungin järjestämäksi.
Sekä asiakkaan että kaupungin kannalta joukkoliikenne on järkevintä järjestää niin, että se on yhden toimijan vastuulla. Tämän vuoksi paikallisliikenne kilpailutettiin kokonaisuutena. Tarjouskilpailun voitti oululainen Koskilinjat Oy. 

Miksi kaupunki ei valinnut paikallista yritystä?
Hankintalaki ei mahdollista oman kunnan yrittäjien suosimista. Koskilinjat Oy:n tarjous oli halvin, ja lisäksi yritys täyttää laatuvaatimukset. Näin ollen se valittiin. 

Paranevatko Rovaniemen bussiyhteydet muutoksen myötä?
Kokonaisuutena tilanne hieman paranee. Esimerkiksi Vennivaarasta, Ylikylästä sekä Nivavaarasta kulkee aiempaa enemmän vuoroja keskustaan ja takaisin. Saarenkylästä tulee jatkossa suora yhteys Rantavitikalle. Myös Napapiirin ja keskustan välisiin yhteyksiin tulee parannusta. 
Joillakin asiakkailla tilanne voi huonontua, mutta uudistuksessa on ajateltu kokonaisuutta.  
Kaikki reitit ja aikataulut ovat nykyistä selkeämmät. Vuorovälit ovat säännöllisempiä, ja vaihtojen toimivuus on huomioitu aiempaa paremmin. 

Muuttuvatko reitit? 
Nykyiset vilkkaimmat linjat 4, 5 ja 14 säilyvät. Linja 4 lyhenee hieman Rantavitikan/Viirinkankaan päässä, mutta lyhennetyn osuuden korvaa toinen linja. Muut linjat muuttuvat jonkin verran tai korvautuvat uusilla linjoilla. 
Ounaskosken sillan (nk. rautatiesilta) kautta kulkevat reitit ovat poikkeusreiteillä sillan remontin ajan. Silta suljetaan maaliskuussa 2018 ja sen on kiinni arviolta marraskuulle saakka.  
Kesäkuussa käyttöön otettaviin reittikarttoihin on tulossa vielä jonkin verran muutoksia, mutta pääpiirteet ovat tiedossa. Tämänhetkiset suunnitelmat löytyvät kaupungin nettisivuilta

Millä perusteilla uusista linjoista päätettiin?
Kaupunki on selvittänyt muun muassa väestön ja työpaikkojen sijainnit sekä bussimatkojen suuntautumisen alueiden välillä. Lisäksi linja-autoissa tehtiin yli 1600 matkustajahaastattelua, joilla selvitettiin matkojen lähtö- ja määräpaikat, matkan tarkoitus ja toistuvuus. Kaupunki selvitti myös tarpeet uusille yhteyksille. Selvitysten tulokset on huomioitu reittisuunnitelmissa. 

Moni haluaisi, että bussit kulkisivat paremmin iltaisin. Tuleeko tähän parannusta?
Asiaa on testattu Rovaniemellä käytännössä ja todettu, että myöhäisille vuoroille ei riitä matkustajia, vaikka vuoroja olisi tarjolla enemmän. 
Nykyisin liikennöitsijät ovat lopettaneet iltavuoroja, koska vuorot eivät ole kannattavia. Liikenteen siirtyessä kaupungin järjestettäväksi tähän ei valitettavasti ole tulossa parannusta. Liikenteen järjestäminen on kallista, ja lähes tyhjiä vuoroja ei ole varaa ajaa.
Rovaniemen joukkoliikenne on pääasiassa arkiaamuisin ja -iltapäivisin tapahtuvaa koululais- ja työmatkaliikennettä. Tällä väestöpohjalla vapaa-ajan liikennettä on hankalampi järjestää, kun se kohdistuu moneen suuntaan. 

Eikö matkustajia olisi enemmän, jos liikenne vain toimisi paremmin?
Asia on juuri näin. Uudistuksella tähdätään siihen, että liikenne toimisi nykyistä paremmin ja matkustajia tulisi lisää. 

Eikö kaupunki voisi tukea liikennettä isommalla rahalla, jotta kannattamattomiakin yhteyksiä voitaisiin ajaa enemmän?
Suurin osa linjoista on nyt ja tulevaisuudessa kannattamattomia. Kesäkuuhun 2018 asti kaupunki tukee Rovaniemen paikallisliikennettä vuosittain noin miljoonalla eurolla. Kun liikenne siirtyy kaupungin järjestettäväksi, kaupungin rahallinen panostus kasvaa. 
Uudessa järjestelmässä lipputuloilla katetaan arviolta noin puolet joukkoliikenteen kustannuksista. 

Busseja kulkee vain kaupungissa, vaikka kylissä asuu tuhansia ihmisiä. Miksi kyläläisten liikenneyhteyksistä ei välitetä? 
On ymmärrettävää, että haja-asutusalueille halutaan paremmat yhteydet. Valitettavasti julkisen liikenteen järjestäminen haja-asutusalueilla on haastavaa pienten matkustajamäärien vuoksi. 
Kaupungin järjestämä liikenne kattaa lähinnä asemakaava-alueen (sisältäen Muurolan). Haja-asutusalueen liikenteen järjestävät yksityiset liikennöitsijät ja ely-keskus.

Muuttuvatko lippujen hinnat ja maksutavat?
Tekninen lautakunta päätti lipputuotteista ja niiden hinnoista keväällä 2018. Lisätietoa muutoksista kaupungin verkkosivuilta
Käyttöön tulee valtakunnallinen Waltti-maksujärjestelmä, joka toimii koko Suomessa. Waltti-kortille voi ladata pieniäkin summia ja matkan hinta on halvempi kuin käteisellä maksettaessa. 
Ennen Walttia ostetut sarjakortit säilyttävät arvonsa myös Waltin tultua käyttöön. 

Saavatko rovaniemeläiset vihdoin toimivan reittioppaan?
Tämä on yksi keskeisiä kehityskohteita. Reiteistä ja aikatauluista on tulevaisuudessa tarjolla selkeämpää tietoa sekä paperilla että sähköisesti. Käyttöön tulee reittiopas, joka toimii hyvin myös mobiilisti. Kaikki ominaisuudet eivät ole käytössä vielä kesäkuussa 2018, mutta niitä lisätään vähitellen. 

Pääseekö lastenvaunuilla vastaisuudessa ilmaiseksi bussiin? Entä pyörätuolilla kulkevat tai sotaveteraanit?
Kyllä. Lastenvaunujen ja -rattaiden kanssa matkustava aikuinen pääsee kyytiin maksutta. Ilmaiskyydin saa myös mukana matkustava alle 7-vuotias. Myös kaksi alle 7-vuotiasta pääsee ilmaiseksi bussiin, jos he matkustavat maksavan aikuisen kanssa.
Lisäksi uusia ilmaismatkustajia ovat vuosien 1939–45 sotien sotaveteraanit ja -invalidit. Myös pyörätuolilla liikkuva ja yksi hänen saattajansa tai avustajansa saa matkustaa ilmaiseksi.

(päivitetty 2.5.2018)